Followers

સ્વપ્ન આવીને સરી ગયું....

સ્વપ્ન આવીને સરી ગયું સાથે   કાળી વાત કહીને ગયું.
સહી ના શકાય એવી આકરી હકીકત દર્શાવીને ગયું.

હળાહળ ઝેરનાં પ્યાલા પીતાં પચાવતાં શીખવી ગયું.
દેખાય શું સામે પડદા પાછળ શું ચાલે દેખાડી ગયું.

સ્વપ્ન જાણે સત્ય હોયનો આભાસ આંખ ઉઘાડી ગયું.
સમજાયા સેતુ સંબંધના બધાં   સ્થાન મારું ક્યાં ના સમજાયું.

થઈ સંપૂર્ણ સમર્પિત ખૂલી આંખો ગુણ ગવાય બીજાના શું કરવું.
પહોંચી મંઝીલે લૂંટાયાનું ભાન આંસુ ના આવે કામ શું કરવું.

ભલે છું વિવશ પણ કુદરતનો ન્યાય થશે ખરો એવી આશ રાખું.
લીરા ઉડયા "દિલ"નાં ત્યાં કોઈનું બિભસ્ત હાસ્ય સંભળાયું.
દક્ષેશ ઇનામદાર."દિલ"..

No comments:

Post a Comment

We thank you for your valuable feedback we will get back to you soon.

Note: Only a member of this blog may post a comment.