Followers

વ્હાલનું વધ્યું જોર..આંખોમાં ઉભરાય આંસુ...

વ્હાલનું વધ્યું જોર આંખોમાં ઉભરાય આંસુ હાથમાં નથી હૈયું હું શું કરું?

કેટલાં મનાંમણાં કેટકેટલો પ્રેમ સંવેદનાની સેર તોય અબોલા હું શું કરું?

પીડાનું નામ ઝગડાનું કામ ભૂલે પ્રેમ સદાયનો સાથ તોય ફરિયાદ હું શું કરું?

સમર્પિત પ્રેમ ના કોઈ માંગ સહવાસની તરસ પળ પળનો એહસાસ હું શું કરું?

દુઃખે પેટ ફૂટે માથું કોણ સમજાવે કાયમ એકતરફી ફરિયાદ હું શું કરું?

રાખી પથ્થર "દિલ" પર સહી લઉં પ્રેમમાં અંતે તારાથી જ હું બોલ શું કરું?
દક્ષેશ ઇનામદાર."દિલ"..

No comments:

Post a Comment

We thank you for your valuable feedback we will get back to you soon.

Note: Only a member of this blog may post a comment.